Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Onduidelijkheid huidige privacy regels

Begin 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de nieuwe beleidsregels “De zieke werknemer" gepubliceerd. Deze beleidsregels bevatten een nadere invulling van wettelijke regels voor het verwerken van persoonsgegevens en uitwisselen van gegevens over de gezondheid.

De Autoriteit Persoonsgegevens beoogt hiermee informatie te bieden aan werknemers en aan werkgevers en andere partijen die gegevens over de gezondheid/ziekte van werknemers verwerken. Naar aanleiding van deze beleidsregels is discussie en daardoor onzekerheid ontstaan. De Minister onderkent dat niet altijd duidelijk is welke gegevens van zieke (ex-) medewerkers verwerkt mogen worden.

Standpunt Robidus

Robidus vindt de privacybescherming van (ex-) werknemers, ziek of gezond, zeer belangrijk. Bij de invulling van haar dienstverlening staat de naleving van bestaande (privacy)wetgeving dan ook voorop. Tegelijkertijd constateert Robidus dat de huidige privacy regelgeving niet aansluit op de Poortwachter verplichtingen van de werkgever wat effectieve ondersteuning van de re-integratie in de weg staat. Ook zal het creëren van arbeidsplaatsen voor kwetsbare groepen bemoeilijkt worden door de huidige privacy regels. De overheid heeft immers stimuleringsregelingen geïntroduceerd om deze doelgroep een faire kans te geven op de arbeidsmarkt. Voor het benutten van deze regelingen heeft de werkgever echter inzage nodig in de (gezondheid)situatie van een (toekomstig) medewerker, wat tegenstrijdig kan zijn met de huidige beleidsregels.

De juristen van Robidus volgen nauwkeurig de ontwikkelingen op het terrein van de privacybescherming. Robidus zal samen met de politiek, beleidsmakers en werkgevers, actief blijven werken aan het optimaliseren van de privacyregels in het kader van de arbeidsparticipatie.

Zodra de Minister helderheid verschaft over de beleidsregels zal Robidus u informeren en haar dienstverlening, waar nodig, aanpassen aan deze nieuwe richtlijnen. 

Lees de blog van Mick Netiv over de privacy regels.

Publicatie datum: 31 oktober 2016