Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Beslistermijn WGA-ERD verruimd

Werkgevers die per 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor de WGA willen blijven hebben tot 31 december a.s. de tijd om dit aan te geven bij de Belastingdienst.

Om in aanmerking te komen voor het WGA moeten werkgevers een schriftelijke garantie aan de Belastingdienst overleggen waaruit blijkt dat een bank of een verzekeraar garant staat voor eventuele door de werkgever niet nagekomen financiële verplichtingen. Vanwege de samenvoeging van de WGA vast en flex per 1 januari 2017 veranderd het WGA risico. Alle werkgevers die vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager willen worden of blijven moeten dan ook een garantieverklaring voor het gehele WGA-risico overleggen.

Werkgevers die al WGA eigenrisicodrager zijn en dus al eerder een garantieverklaring hebben ingeleverd voor het WGA-vast, krijgen langer de tijd om een nieuwe garantieverklaring (inclusief WGA-flex risico) te overleggen. Zij dienen voor 31 december aan te geven dat ze WGA-erd willen blijven inclusief overlegging van de benodigde documenten.

Werkgevers die vanuit de publieke verzekering per 1 januari 2017 eigenrisicodrager willen worden moeten wel voor 1 oktober 2016 de aanvraag (inclusief de garantieverklaring) indienen bij de Belastingdienst.

Deze verlenging staat genoemd in een brief van de Minister aan de Kamer vooruitlopend op de Verzamelwet 2017 die tijdens het zomerreces wordt ingediend.

Publicatie datum: 30 mei 2016