Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Einde aan ongelijkheid subsidies

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de harmonisatie van de stimuleringsmaatregelingen voor het aannemen van werknemers uit de doelgroep van de Banenafspraak.

Vóór de wetswijziging waren de instrumenten (stimuleringsmaatregelingen) voor de verschillende categorieën van de doelgroepen niet gelijk. Door die verschillende maatregelen kon het voorkomen dat de ene categorie soms de voorkeur genoot boven een andere categorie terwijl ze tot dezelfde doelgroep voor de Banenafspraak behoorden. Omdat het doel van de overheid is álle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, zijn voor alle categorieën uit de doelgroep van de Banenafspraak de voorwaarden voor de mobiliteitsbonus en de no-riskpolis per 1 januari 2016 gelijk getrokken.

Mobiliteitsbonus

Als u werknemers in dienst neemt of heeft met een afstand tot de arbeidsmarkt, bestaat het recht op een premiekorting. Dit geldt voor alle categorieën binnen de doelgroep van de Banenafspraak. Voor elke werknemer is dit € 2.000 per jaar met een looptijd van maximaal 3 jaar bij een dienstverband van 36 uur. De mobiliteitsbonus draagt sinds 1 januari 2016 de naam ‘premiekorting arbeidsgehandicapte’.

Let op! Voor werknemers die niet tot de doelgroep van de banenafspraak behoren blijft de ‘premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer’ € 7.000 per jaar!

No-riskpolis

De no-riskpolis geldt voor alle werknemers die in de doelgroep van de Banenafspraak vallen. Wordt een werknemer uit deze doelgroep ziek, dan wordt u als werkgever gecompenseerd voor de loondoorbetalingsverplichting en zijn eventuele WGA- en ZW-uitkeringen niet toerekenbaar aan u.

Doelgroep Banenafspraak

Tot de doelgroep behoren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die wel kunnen werken, maar die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen:

  • Wajongers met arbeidsvermogen.
  • Werknemers met WSW indicatie (Wet Sociale Werkvoorziening).
  • Werknemers die onder de Participatiewet vallen en waarvan UWV heeft vastgesteld dat ze niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
  • Werknemers met een gesubsidieerde baan (Instroom-Doorstroom ofwel een ID-baan dan wel een baan vanuit de Wet Inschakeling Werkzoekenden, kortweg WIW).

Meer informatie:

Publicatie datum: 7 januari 2016
Wat doen werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?

Over duurzame inzetbaarheid en een ‘vitale’ workforce wordt ontzettend veel gesproken en geschreven. HRpraktijk en Robidus onderzochten wat de Nederlands werkgever anno 2019 concreet in zijn eigen organisatie doet.

Download het onderzoeksrapport