Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Het in dienst nemen van een AOW’er wordt aantrekkelijker

Het wordt aantrekkelijker voor werkgevers om AOW’ers in dienst te nemen, tenminste volgens het wetsvoorstel van minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher. Werkgevers hoeven AOW'ers dadelijk nog maar 6 weken door te betalen bij ziekte, in plaats van 2 jaar. Die loondoorbetaling is nu voor veel werkgevers een drempel om AOW’ers in dienst te nemen of te houden.

De mogelijkheden voor werkgevers om een tijdelijk contract aan te gaan met een gepensioneerde worden ook verruimd. Nu mag een tijdelijk contract niet meer dan 3 keer achter elkaar aangeboden worden zonder dat het daarna een contract voor onbepaalde tijd wordt. In het wetsvoorstel staat verder dat het dienstverband automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd, tenzij daar andere afspraken over gemaakt zijn tussen werkgever en werknemer. Tevens krijgt de werkgever minder re-integratieverplichtingen.

Voor de AOW’ers zelf wordt het ook interessanter om door te blijven werken. Zo krijgen ze recht op het wettelijk minimumloon. In de huidige situatie hebben ze dat recht nog niet.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen treedt deze per 1 januari 2016 in werking.
 Publicatie datum: 3 november 2015