Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Nieuwe wetgeving leidt tot versoepeling WAZO en WAA

Om de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) te vereenvoudigen, zijn vanaf 1 januari 2015 de regelingen voor verlof en arbeidstijden gefaseerd aangepast. Dit heeft gevolgen bij onder andere de opname van ouderschapsverlof en kort- en langdurend zorgverlof.

Flexibilisering en verlenging

Bij een langdurige ziekenhuisopname van het pasgeboren kind bestaat sinds 2015 recht op een verlenging van het bevallingsverlof. Om de hoogte van de verlenging te berekenen worden alle dagen in het ziekenhuis vanaf de achtste opnamedag bij elkaar opgeteld. Het is tegenwoordig ook toegestaan om na zes weken voltijd bevallingsverlof het resterende verlof in deeltijd over 30 weken op te nemen. Op deze manier krijgt de werknemer zelf de gelegenheid te bepalen hoe zij werk- en zorgtaken combineert na de bevalling. Vanwege medische redenen blijft het echter wel verplicht de eerste zes weken bevallingsverlof in voltijd op te nemen.

Vaders hebben voortaan recht op drie dagen ouderschapsverlof na de geboorte van hun kind ongeacht de duur van het dienstverband.

Zorgverlof

De wijzigingen met betrekking tot kort- en langdurend zorgverlof zijn vanaf 1 juli 2015 van toepassing op een grotere groep. Broers en zussen, grootouders en kleinkinderen, huisgenoten en andere mensen uit de naaste omgeving krijgen dezelfde rechten omtrent zorgverlof als partners.

De wijze waarop werknemers verloven bij werkgevers moeten aanvragen, verschilt per geval. In sommige gevallen dient u zelfs documentatie op te vragen bij UWV.

Benieuwd wat de zorgregelingen zowel administratief als procesmatig voor u betekenen? Neem dan contact op met Robidus.

Publicatie datum: 27 maart 2015