Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Criteria Participatiewet verruimd

Door een versoepeling van de Participatiewet wordt het voor werkgevers makkelijker openstaande vacatures voor arbeidsbeperkte werknemers te vervullen. Eerder kwam al naar buiten dat er te weinig mensen in aanmerking komen voor de extra arbeidsplekken die beschikbaar zijn gesteld voor mensen met een arbeidsbeperking.

De criteria omtrent arbeidsbeperkten waren te streng waardoor veel mensen buiten de doelgroep vielen. Om deze criteria te verruimen, worden (ex-)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs door UWV nu direct toegelaten tot de doelgroep met een arbeidsbeperking. Over deze aanpassing heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overeenstemming bereikt met de VNG, sociale partners en UWV.

Het eerste halfjaar waarin mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan, kunnen werkgevers en gemeenten gebruikmaken van een loonkostensubsidie van 50 procent van het wettelijk minimumloon dat voor deze doelgroep is vastgesteld. Na dat halfjaar moet de werkgever de loonwaarde van de werknemer bepalen waarop vervolgens de loonkostensubsidie wordt aangepast. Deze loonwaardebepaling vindt plaats op vaste momenten. Nieuwe maatregel is dat gemeenten mogen afwijken van deze vaste momenten.

Voor de uitvoering van de nu voorgestelde maatregelen is een wijziging van de wet- en regelgeving noodzakelijk.


De overheid heeft diverse andere stimuleringsmaatregelen in het leven geroepen om arbeidsbeperkten te laten participeren op de arbeidsmarkt. Wilt u weten welke dit zijn? Download dan de 'whitepaper Pariticipatiewet'.

Publicatie datum: 10 december 2015