Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Gelijke kansen voor verschillende doelgroepen Participatiewet

De ministerraad stemde op 20 maart 2015 in met een wetsvoorstel om de instrumenten voor Participatiewet te harmoniseren.

Gevolg voor de werkgever is een gelijk speelveld en eenduidigheid. De Participatiewet heeft een duidelijk doel; arbeidsparticipatie voor alle mensen die in staat zijn arbeid te verrichten. Om dit als werkgever te kunnen financieren zijn er stimuleringsmaatregelen van kracht. In de huidige situatie treedt er een verschil op bij de verschillende doelgroepen. Zo geldt bijvoorbeeld het instrument “loondispensatie” voor een Wajonger en het instrument “loonkostensubsidie” voor de gemeentelijke doelgroep.

De instrumenten voor de verschillende doelgroepen zijn dus niet altijd gelijk. Doel van de overheid is echter alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Door het verschil dat op lijkt te treden in de stimuleringsmaatregelen, kan een specifieke doelgroep de voorkeur genieten boven een andere, juist vanwege het financiële verschil. Dat kan niet de bedoeling zijn, vandaar de invoering van het wetsvoorstel.

Voor meer achtergrondinformatie, lees onze 'Whitepaper Participatiewet.'

Publicatie datum: 25 maart 2015
Meer over dit nieuwsbericht Angela Wiechers Accountmanager Stel een vraag