Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Vergoeding van werkgeverslasten bij loonkostensubsidie

Stimulans aannemen arbeidsbeperkte werknemers

Gemeenten hebben de mogelijkheid om loonkostensubsidie te verstrekken waardoor een baan beter bereikbaar wordt voor arbeidsbeperkten. Werkgevers betalen dan het loon aan de werknemer volgens de geldende arbeidsvoorwaarden. Voor het verschil tussen iemands arbeidsproductiviteit (de loonwaarde) en het wettelijk minimumloon, ontvangt de werkgever een loonkostensubsidie van de gemeente.

De werkgever ontvangt tevens een vergoeding van werkgeverslasten. Deze vergoeding is gebaseerd op een gemiddeld percentage van de werkgeverslasten in de verschillende bedrijfstakken. Per 1/1/2015 was die vergoeding vastgesteld op 23% en dit zal in 2016 niet wijzigen.

Wanneer er na 1/1/2016 een werknemer uit de doelgroep van de banenafspraak, die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, wordt aangenomen, kan de werkgever naar verwachting niet alleen loonkostensubsidie krijgen, maar kan hij tegelijkertijd ook een premiekorting toepassen.

De overheid heeft diverse andere stimuleringsmaatregelen in het leven geroepen om arbeidsbeperkten te laten participeren op de arbeidsmarkt. Wilt u weten welke dit zijn? Download dan onze whitepaper.


 Publicatie datum: 3 december 2015