Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Verbetering hybride stelsel financiering WGA

De WGA-schade kan verzekerd worden bij UWV of bij een verzekeraar. Omdat overheid en verzekeraar dus eigenlijk concurrenten van elkaar zijn is het belangrijk dat dit wel op gelijke voorwaarden gebeurt.

Op dit moment zijn er echter verschillende onevenwichtigheden in het stelsel van de financiering van de WGA. Minister Asscher wil de voorwaarden gelijk trekken om ook op lange termijn een concurrerend speelveld te garanderen. Het basis principe wordt dat werkgevers zowel bij UWV als bij verzekeraars een premie krijgen die een afspiegeling is van hun eigen WGA-instroomprofiel.

UWV zal vanaf 2017 de gedifferentieerde WGA-premie baseren op de bij de werkgever ontstane WGA-uitkeringen in de afgelopen jaren ongeacht de vorm van verzekeren. Daarnaast hoeven werkgevers die vanuit de publiek verzekerde variant overstappen straks geen inloop meer te financieren bij een verzekeraar want de uitkeringen blijven achter bij UWV. Er ontstaat echte concurrentie!

Overgangsregeling

Tot 1 januari 2017 is er sprake van een overgangsregeling. Deze overgangsregeling bevat nog verschillende voorbehouden van de minister. Hierbij is het belangrijk dat de wetgever aan de belangen van alle partijen tegemoet gaat komen. Nadrukkelijk wordt gesteld dat het ‘hoppen’ tussen de twee stelsels alleen uit financieel gewin niet in het maatschappelijk belang is. De overheid zal dan ook maatregelen nemen om werkgevers te dwingen een keuze te maken voor meerdere jaren. Focus hierbij is dat gedeeltelijk arbeidsgeschikten zo veel mogelijk re-integreren op de arbeidsmarkt, alleen op die manier worden de kosten van de WGA beheersbaar.

Publicatie datum: 23 juni 2015