Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Tijdelijke informatievoorziening doelgroepregister

Sinds 1 januari 2015 kunnen werkgevers nagaan of sollicitanten of werknemers in het doelgroepregister staan. In dat geval tellen ze mee voor de banenafspraak in het kader van de Participatiewet. Momenteel zijn de gegevens in het doelgroepregister nog niet actueel. De jaarlijkse actualisering vindt plaats op 1 mei. Dit betekent dat de gegevens op 1 mei 2015 geactualiseerd zijn tot 31 december 2014.

Het huidige doelgroepregister bevat gegevens die op 31 december 2012 bij UWV bekend waren. Wijzigingen in de periode daarna zijn nog niet verwerkt. Voor Wajong geldt als peildatum: 31 december 2013.

UWV beheert het register, werkgevers kunnen gegevens opvragen via het formulier ‘Aanvraag gegevens uit doelgroepregister’ op de site. De werkgever moet zelf controleren welke uitzendkrachten en gedetacheerden bij zijn organisatie werken. UWV herkent deze werknemers niet bij de inlenende partij (u bent een inlener als u personeel inhuurt via een ander bedrijf) en levert deze gegevens niet in het overzicht.

In het doelgroepregister staan de gegevens van mensen die onder de banenafspraak vallen. Onder de doelgroep van de banenafspraak vallen:

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie UWV op verzoek van de gemeente vaststelt dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
  • Mensen in de Wajong die kunnen werken.
  • Mensen met een WSW-indicatie.
  • Mensen met een WIW-baan.
  • Mensen met een ID-baan.
Publicatie datum: 15 januari 2015