Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Cassatie tegen uitspraak afdrachtvermindering onderwijs

Begin 2015 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden middels een gerechtelijke procedure gesteld dat het volgen van een volledige beroepsopleiding geen wettelijk vereiste is voor toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs. Daarnaast stelde het Hof in die procedure vast dat gebreken in de administratieve verplichtingen, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van een handtekening op de praktijkovereenkomst, op zichzelf geen beletsel hoeft te zijn voor het toepassen van de afdrachtvermindering onderwijs.

De Staatssecretaris van Financiën heeft inmiddels laten weten dat hij het niet eens is met de uitspraak van het Hof en in cassatie gaat bij de Hoge Raad. In antwoord op Kamervragen heeft de Staatssecretaris tevens aangegeven dat de Belastingdienst eventuele correcties op de individuele afdrachtvermindering onderwijs niet aanhoudt, maar dat werkgevers gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen de correcties. Mocht uit het arrest van de Hoge Raad blijken dat de correcties alsnog onjuist zijn dan zal op verzoek van de individuele werkgevers vermindering van de belastingaanslag plaatsvinden.

Wat betekent dit voor u?

  • Heeft u medewerkers in dienst (gehad) die een niet-diplomagerichte opleiding (deelkwalificatie) in het kader van een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volg(d)en?
  • Heeft u een naheffingsaanslag opgelegd gekregen inzake toepassing afdrachtvermindering onderwijs?
  • Twijfelt u over de compliancy van uw administratie rondom de in het verleden toegepaste afdrachtvermindering onderwijs?

Neem in bovenstaande situaties contact op met Robidus. Wellicht heeft de toekomstige uitspraak van de Hoge Raad ook fiscale gevolgen voor u.

Publicatie datum: 6 februari 2015