Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Aanpassing premiekorting

Voor uw werknemers bent u onder andere premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Deze wordt verwerkt in de Loonaangifte. Voor specifieke groepen werknemers hoeft u minder premie af te dragen omdat er een zogenaamde premiekorting van toepassing is. De overheid gebruikt het instrument premiekorting om groepen met een “afstand tot de arbeidsmarkt” een kans te geven om deel te nemen aan het arbeidsproces. Bijvoorbeeld oudere werknemers, jongere werklozen of mensen met een arbeidshandicap.

Wetsvoorstel

Omdat het voor kleine werkgevers niet mogelijk was om de premiekorting te verzilveren, is er een wetsvoorstel in voorbereiding. Beoogde invoerdatum is 1 januari 2016. Belangrijkste aanpassing is dat de huidige premiekorting die door de Belastingdienst wordt verrekend via de Loonaangifte vervalt. Hiervoor in de plaats komt een “tegemoetkoming loonkosten” voor dezelfde specifieke doelgroepen. Deze tegemoetkoming zal jaarlijks (achteraf) door UWV worden uitbetaald.

Administratieve vereisten

Heeft de medewerker een WGA uitkering of in de afgelopen 5 jaar een WAO-uitkering gehad (zogenaamde agh-status)? Heeft de medewerker een Wajong uitkering (arbeidsbeperkte status)?
Betreft het een oudere werknemer die voorheen werkloos was? Etc

In de Loonaangifte zult u namelijk nog steeds de tegemoetkoming loonkosten moeten activeren (en dus ook weer de-activeren) door middel van het registeren welke status een medewerker heeft cq of deze valt onder een specifieke doelgroep.Deze Loonaangifte vormt namelijk de bron voor de uitkering van de ‘tegemoetkoming loonkosten’.

Lees meer over onze dienstverlening inzake het benutten van stimuleringsmaatregelen om de arbeidsparticipatie te bevorderen.

Publicatie datum: 17 februari 2015
Meer over dit nieuwsbericht Ernst Koenes Accountmanager Stel een vraag