Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Ontwijken transitievergoeding

Uit de praktijk is gebleken dat werkgevers zieke werknemers  onbetaald in dienst houden om zo de transitievergoeding te ontwijken. Dit geeft Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan in een brief naar de kamer. Volgens Asscher zijn er geen maatregelen nodig tegen de ontwijking van de transitievergoeding, wel geeft hij aan dat ontwijken van de vergoeding betuigt van onfatsoenlijk werkgeverschap.

Ontwijken transitievergoeding

De transitievergoeding is in het leven geroepen om medewerkers die onvrijwillig uit dienst gaan ondersteuning te bieden bij het vinden van een nieuwe baan. De regeling geldt voor mensen met een dienstverband van minstens twee jaar. Omdat er geen uitzonderingen in de wet zijn opgenomen, is de vergoeding ook van toepassing op mensen die door gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid uit dienst gaan. Hoewel Asscher toegeeft dat er bedrijven zijn die de transitievergoeding ontwijken merkt hij wel op dat er wekelijks toch nog voor gemiddeld 46 werknemers bij het UWV toestemming voor ontslag wordt aangevraagd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Asscher geeft hiermee aan dat er niet veelvuldig van de ontwijking van de vergoeding gebruik wordt gemaakt. In 2014 lag dit aantal wekelijks nog op 84, dus er is een zichtbare daling.

Volgens Asscher houden werkgevers langdurige zieke werknemers niet altijd voor de verkeerde redenen in dienst. In sommige gevallen verwacht de werkgever op korte termijn een verbetering van de conditie van de medewerker of verwacht hij dat er op korte termijn ander passend werk voor de medewerker beschikbaar is.

Voor meer achtergrondinformatie, download de 'Whitepaper Wet Werk en Zekerheid.'

Publicatie datum: 11 september 2015