Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Uitstel samenvoeging WGA risico vast en flex niet toereikend

Volgens huidige regelgeving wordt het WGA risico voor werknemers in vaste dienst en medewerkers met een flexcontract samengevoegd. De Minister wil deze samenvoeging een jaar uitstellen naar 1 januari 2017. Uitstel is echter niet alleen nodig om verzekeraars extra tijd te geven om hun producten aan te passen. Veel belangrijker is het verbeteren van het hybride WGA financieringsstelstel van de WGA. Het huidige systeem levert te veel ongelijkheid op.

Er zitten systeemfouten in het duale stelsel die een averechtse werking hebben. Wanneer men kiest voor het eigenrisicodragerschap dient de werkgever de lopende uitkeringen mee te nemen in de private financiering. Stapt men terug naar het publieke bestel, dan blijven lopende uitkeringen achter bij de private verzekeraar. Deze ongelijkheid zorgt er voor dat er geen eerlijke marktwerking tussen privaat en publiek verzekeren mogelijk is. Keuzes tussen beide stelsels worden nu gemaakt op basis van het premieverschil op korte termijn. Terwijl de beste re-integratie mogelijkheden het uitgangspunt zou moeten zijn, zoals ook de Minister erkent. Financiering in eigen beheer blijkt voor de meeste bedrijven niet mogelijk omdat garantieverstrekkers het risico te hoog vinden. Gezonde, vergelijkbare financieringsoplossingen zijn essentieel in een evenwichtig concurrerend speelveld.

Werkgevers lijken terug te stappen naar publieke financiering vanwege het korte termijn premievoordeel. Maar het is juist zo belangrijk dat werkgevers zich bij hun financieringskeuze afvragen in hoeverre ze zelf aan het stuur willen zitten, of de gehele re-integratie uit handen willen geven. Binnen het huidige stelsel schuift de publieke variant de kosten voor zich uit en moet je in het private stelsel vooraf betalen. Robidus roept de politiek op om de uitsteltermijn te benutten om het hybride financieringsstelstel structureel te verbeteren.

Lees ook 'Samenvoeging WGA-vast en -flex waarschijnlijk uitgesteld.'

Publicatie datum: 31 maart 2015