Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

De VAR gaat verdwijnen: wat nu?

Duidelijkheid omtrent positie ZZP'er

De VAR zal vervangen worden door de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA). Hiermee moeten discussies over de positie van de ZZP’er voorkomen worden. En daarmee naheffingen van sociale werknemersverzekeringen.

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is in het leven geroepen om duidelijkheid te verschaffen over de positie van ZZP’ers. Veel werkgevers worden echter nog steeds geconfronteerd met naheffing van sociale werknemersverzekeringen bij de inhuur van ZZP’ers. Omdat de Belastingdienst achteraf vaststelt dat de arbeidsrelatie als (loon)dienstverband beoordeeld had moeten worden, omdat sprake was van een gezagsverhouding tussen de opdrachtnemer en –gever.

Het Wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (WDBA), dat nu ter behandeling bij de Eerste Kamer ligt, heeft als doel duidelijkheid te scheppen. Staatssecretaris Wiebes (Financiën) houdt als streefdatum voor de inwerkingtreding 1 april 2016 aan, met een ‘implementatietermijn’ tot 1 januari 2017.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Wanneer u gebruik maakt van ZZP'ers heeft de nieuwe wet absoluut gevolgen. Het is van belang het beleid en de interne procedures aan te passen om zo aan de regels van de nieuwe wet te voldoen. De specialisten van Robidus kunnen u adviseren over de gevolgen van de wetswijziging voor uw organisatie. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Publicatie datum: 23 oktober 2015