Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Subsidie praktijkleren voor 15 september aanvragen

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.

Heeft u in het schooljaar 2015-2016 een leerwerkplaats aangeboden aan een leerling, dan heeft u wellicht recht op de Subsidieregeling Praktijkleren (SPL). De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Het maximum subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Aanvraagprocedure

Om gebruik te maken van deze regeling moet uw digitale aanvraag voor 15 september 2016 ingediend zijn bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De volledige administratie per praktijkleerplaats hoeft niet meegeleverd te worden. RVO vraagt deze eventueel op tijdens een aangekondigde controle. De subsidie kan met terugwerkende kracht worden teruggevorderd wanneer bij controle blijkt dat de aanvraag niet voldoet aan de gestelde vereisten.

Mocht u twijfelen of uw administratie voldoet aan de regelgeving dan kunnen de Robidus specialisten u hierbij helpen.


Doe de quick-scan om te bepalen of u alle subsidiemogelijkheden benut!

Publicatie datum: 8 juni 2016
Meer over dit nieuwsbericht René Hoogeveen Specialist SV-regelingen Stel een vraag