Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Monitor toekennen WW-uitkering

In principe krijgt een flexwerker die ziek uit dienst gaat een ZW-uitkering. Maar ook ontslagen werknemers vanuit vaste dienst kunnen recht krijgen op een ZW-uitkering. Zelfs bij ontslag op staande voet.

Een werknemer in vaste dienst kan bijvoorbeeld ontslagen worden op staande voet of uit dienst gaan met een vaststellingsovereenkomst (VSO). Meldt deze werknemer zich binnen 28 dagen na einde dienstverband ziek, dan kan hij/zij recht hebben op een ZW-uitkering (nawerking).

Of de ZW-uitkering wordt toegerekend aan de werkgever hangt af van de vraag of die ZW-uitkering is verstrekt in aansluiting op het beëindigde dienstverband of in aansluiting op een WW-uitkering. Bij uitdiensttreding is het dan ook van belang dat de ex-werknemer zo spoedig mogelijk na uitdiensttreding een WW-uitkering aanvraagt. Zodra de WW-uitkering is toegekend vervalt de toerekenbaarheid van een eventuele ZW-uitkering aan de voormalig werkgever. Actieve begeleiding door de (ex-)werkgever bij de aanvraag van een WW-uitkering is dus raadzaam.

Bij ontslag op staande voet bestaat geen recht op WW, maar kan wel recht op een ZW-uitkering ontstaan.

In dat geval wordt de ZW-uitkering toegerekend aan de ex-werkgever en is het raadzaam de gevolgen te monitoren. Als bijvoorbeeld niet duidelijk is of de ongeschiktheid van de werknemer het gevolg is van ziekte. Of wanneer (het vermoeden bestaat dat) de ex-werknemer zijn/haar verplichtingen niet nakomt, is het van groot belang direct te acteren. Dit kan door tijdig bezwaar aan te (laten) tekenen tegen de ZW-uitkering! 

Publicatie datum: 28 december 2015
Meer over dit nieuwsbericht Dorine van Os Service Delivery Manager Stel een vraag