Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

20% van de arbeidskosten bestaan uit sociale premies en doorbetaling bij ziekte

Nederlandse werkgevers zijn per gewerkt uur gemiddeld €33,10 kwijt aan arbeidskosten (2012). Dat maakt het CBS op 1 december 2014 bekend. Het gaat hierbij om alle kosten die gemoeid zijn bij het in dienst hebben van personeel: lonen, sociale premies, overwerk- en ontslagvergoedingen, vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte en vakantie, en opleidingskosten e.d.

Verschillen per bedrijfstak

De verschillen in arbeidskosten zijn per bedrijfstak groot. Ook de samenstelling van arbeidskosten verschilt per bedrijfstak. In het onderwijs en de gezondheids- en welzijnszorg bijvoorbeeld, is het ziekteverzuim hoog. Om deze reden is daar ook het aandeel loon bij ziekte in de totale arbeidskosten hoog. En in de financiële dienstverlening wordt weer een relatief hoog aandeel van de arbeidskosten aan sociale premies betaald door hoge stortingen in pensioenfondsen.

Kwart van de arbeidskosten bestaat niet uit loon

De arbeidskosten bestaan voor het grootste deel (56 procent) uit kaal loon. Loon voor niet gewerkte tijd, dit is uitbetaald loon tijdens verlof, feestdagen en kort verzuim, vormt 8,5 procent van de arbeidskosten. Loon in natura draagt voor 1,7 procent bij. Bijzondere beloningen zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, gratificaties en winstuitkeringen zijn 10,2 procent van de arbeidskosten. Al deze looncomponenten zijn goed voor ruim 76 procent van het totale bedrag dat werkgevers betalen voor het in dienst hebben van personeel. Het overige deel van de arbeidskosten bestaat uit, onder andere, werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids- en pensioenpremies, kosten voor beroepsopleidingen, ontslagvergoedingen en doorbetaald loon bij ziekte.

Een deel van de kosten van sociale zekerheid is beïnvloedbaar. Hoe? Download de whitepaper 'Financieel beleid en sociale zekerheid'.

Publicatie datum: 1 december 2014