Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Lager of hoger verzuim bij Agile werken?

Tijdens een rondetafelgesprek op uitnodiging van Robidus, discussieerden vijf organisaties over het effect van Agile werken en zelfsturende teams op verzuim. Centrale vraag: Wat is het effect van deze populaire organisatievormen op het verzuim?

Agile werken en werken met zelfsturende teams zien we steeds vaker in het Nederlandse bedrijfsleven. Werken in teams op basis van afzonderlijke, korte projecten. De teams stellen veelal hun eigen doelen, en bepalen hun eigen werkwijze, taken en bijdragen. Idee is dat alle problemen (dus ook verzuim) binnen het team worden afgehandeld.

Taken van teamleden

Ondanks dat de gesprekspartners elk hun eigen werkwijze hanteren, zijn er veel overeenkomsten. Van medewerkers/teamleden wordt verwacht dat zij oog hebben voor hun collega’s en ingrijpen wanneer zij dat nodig achten. Ook het signaleren en bespreken van verzuimrisico’s ligt meestal binnen het zelfsturende team. Conclusie van alle leden dat je dit alleen kunt realiseren bij voldoende betrokkenheid en vertrouwen binnen het team.

Sturen op verzuim

De laatste jaren de worden de risico’s van verzuim steeds groter, met name omdat een groot deel van het verzuim complex, langdurig en stress gerelateerd is. Door toerekening van Ziektewet en WGA-uitkeringen stijgt het financiële belang voor de werkgever. Robidus constateert dat het korte verzuim daalt maar het lange verzuim toeneemt zodra organisaties overgaan op zelfsturende teams Logisch want het project is dan al vaak beëindigd waardoor er voor verzuimbegeleiding een andere oplossing gevonden moet worden binnen de organisatie. Het risico is dat de lang verzuimende werknemer letterlijk en figuurlijk uit beeld verdwijnt. Met alle gevolgen voor de re-integratie. 

Download het hele verslag.

We hebben ook een webinar gehouden over dit onderwerp. Klik hier voor het bekijken ervan.

Bron: HR Strategie juli 2017/ Robert Wondaal

Publicatie datum: 17 mei 2017
Meer over dit artikel Robert Wondaal Commercieel directeur Stel een vraag