Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

De sociale zekerheid in 2030

Amsterdam - juli 2030: Onder druk van toenemende zorgkosten, crises in Europa en onze internationale concurrentiepositie zijn de kosten en risico’s van de Nederlandse sociale zekerheid volledig geprivatiseerd en geïndividualiseerd. Verantwoordelijkheden, kosten en risico’s zijn verschoven van overheid naar werkgever én werknemer. Werkgevers die een actief beleid zijn gaan voeren om hun personeel duurzaam inzetbaar te houden hebben hun concurrentiepositie sterk verbeterd in de Europese- en wereldmarkt. Terugkijkend naar 2016 was een collectief model niet houdbaar bij een globaliserende en krimpende beroepsbevolking geweest. De structurele veranderingen in de sociaal/economische zekerheid waren zeer ingrijpend maar noodzakelijk om de gehele Nederlandse economie veilig te stellen.

Sociale zekerheid anno 2016

Uiteraard is bovenstaand bericht fictief maar het zou in 2030 zo maar eens realiteit kunnen zijn. De sociale zekerheid in Nederland is anno 2016 sterk aan het veranderen. De overheid trekt zich steeds verder terug en legt in toenemende mate risico’s op het bordje van de werkgever. De Wet verbetering Poortwachter, de WIA als opvolger van de WAO, het eigenrisicodragen voor WGA, de Ziektewet en de Participatiewet. Uit alles blijkt dat de wetgever een verregaande verschuiving van verantwoordelijkheid van overheid naar werkgever voor ogen heeft. De uitvoering van wet- en regelgeving omtrent de sociale zekerheid en de financiële verantwoordelijkheid hiervan wordt meer en meer bij de werkgevers neer gelegd. De kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid komen niet langer uit een ‘publiek potje’ maar zijn voor rekening van de werkgever.

Complexiteit sociale zekerheid

Daarnaast zorgt de complexe regelgeving naast extra financiële risico’s ook voor extra plichten. Noodgedwongen besteden werkgevers steeds meer aandacht aan het voorkomen van uitval en het bevorderen van snelle terugkeer naar werk. Tegelijkertijd worden ze geconfronteerd met nieuwe regelgeving van de overheid – premiekorting voor jongere werklozen, participatiewet voor arbeidsgehandicapten en subsidieregelingen - om de kansen van specifieke doelgroepen op werk te vergroten.

Kansen sociale zekerheid

Maar er is licht aan het einde van de tunnel. De verschuiving van de verantwoordelijkheid naar de werkgevers biedt ook heel veel mogelijkheden. Gemiddeld genomen bestaat circa een derde van de totale loonsom uit indirecte kosten voor sociale zekerheid, pensioen, verzuim en re-integratie. Het goede nieuws is dat werkgevers veel mogelijkheden hebben om invloed uit te oefenen op dit deel van hun personeelslasten. Door actief beleid te voeren en juiste keuzes te maken kunt u als werkgever uw kosten positief beïnvloeden en net als de fictieve bedrijven in de introductietekst uw concurrentiepositie sterk verbeteren in de Europese- en wereldmarkt. 

Lees ook:

Publicatie datum: 23 februari 2016
Meer over dit artikel Mick Netiv Directeur Stel een vraag