Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Reactie Miljoenennota: “Scholing werkenden moet nog laagdrempeliger”

De Troonrede is uitgesproken, de Miljoenennota is bekend. Wat gebeurt er op het gebied van arbeidsparticipatie? Een reactie van HR-risk-expert Mick Netiv, gericht op financieel managers en HR-executives.

De werkloosheid bevindt zich met 5,8 procent op het laagste percentage sinds 2012. Dit jaar zijn er 122.000 werkenden bijgekomen en de 45-plussers, die het lang extra lastig hadden, zien de laatste maanden hun kans op werk weer toenemen. “De sociale lasten zijn de afgelopen jaren behoorlijk gedaald”, zegt Mick Netiv, directeur van HRControl-dienstverlener Robidus. “Dat is positief natuurlijk. Het systeem werkt goed. Op dit thema scoren we beter dan de Angelsaksische landen, die heel hard zijn, en beter dan de Zuid-Europese landen, waar niemand echt naar elkaar omkijkt.”

Werkloosheid

Niet alleen vergeleken met andere landen, maar ook kijkend naar de afgelopen jaren gaat het beter met Nederland. Vrijwel iedereen gaat dat merken. Ruim 90 procent van de mensen gaat er in 2017 op vooruit. Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijven dat in de beleidsagenda 2017 die met de begroting naar de Tweede Kamer is gestuurd. Netiv: “Dat is fijn nieuws. Tegelijkertijd is er nog steeds veel werkloosheid. Vooral onder ouderen is het werkloosheidspercentage nog steeds hoog. Het kabinet geeft aan enkele stimuleringsmaatregelen door te voeren om deze groep weer aan het werk te krijgen, maar ik denk dat er meer moet gebeuren voor een grotere groep.”

Scholing bevorderen

"Mensen laten meedoen op de arbeidsmarkt is nog steeds de enige manier om sociale stabiliteit te creëren”, zegt Netiv. Hij is van mening dat het nog makkelijker zou moeten worden gemaakt om laagopgeleiden aan het werk te krijgen. “Dat lukt onder meer door scholing te bevorderen. Als je wilt dat iedereen deelneemt aan het arbeidsproces, zul je de drempels voor opleidingen moeten verlagen.” De Miljoenennota geeft aan dat er niet bezuinigd wordt op onderwijs. Maar een opleidingssubsidie voor werkenden zou volgens de HR-risk-expert enorm welkom zijn. “Je wilt sowieso dat werkenden sappig blijven voor de arbeidsmarkt, dus dat ze blijven leren. Dat verbetert de doorstroom. Bussemaker gaf laatst al aan deze te willen verminderen en opleidingen fiscaal minder aantrekkelijk te maken. Heel frappant. Dan schiet je je doel voorbij. De wereld verandert snel. Opleiden zorgt ervoor dat je bij blijft en dat we straks een passende beroepsbevolking hebben.”

Tegenstrijdige wetgeving

Het kabinet neemt maatregelen om beschutte werkplekken binnen de gemeenten verder te versterken. Het lage inkomens-voordeel (LIV) maakt het voor werkgevers aantrekkelijk om mensen met een laag inkomen (tot 120% van het minimumloon) in dienst te nemen en te houden. “Dit is een goede zaak. Maatregelen om uitval van werknemers tegen te gaan, worden echter niet voldoende benut.” Dat komt volgens hem onder meer door de stringente privacyrichtlijnen. “De diverse wetgevingen conflicteren op dit vlak met elkaar. “Door de privacywetgeving mag je bijvoorbeeld niet vastleggen of iemand bijvoorbeeld Wajonger is. Maar je moet voor de kortingen voor deze doelgroep natuurlijk wel naar het UWV. Hier moet het kabinet het komende jaar dan ook veel beter naar kijken.” Wellicht is de wetgeving dus te stringent, waardoor mensen met achterstanden niet worden geïdentificeerd of geholpen. “Ik hecht heel erg aan privacy, maar misschien slaan we door. Dit komt de inzetbaarheid niet ten goede. Niet bij het aannamebeleid en niet bij het tegengaan van verzuim.”

Bron: Financieel Management FM.nl

Publicatie datum: 22 september 2016
Meer over dit artikel Mick Netiv Directeur Stel een vraag