Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Participatiewet: te complex voor werkgevers

Met het oog op de toekomst is het van belang dat zoveel mogelijk mensen via betaald werk, hun steentje bijdragen aan de samenleving. De overheid komt met diverse maatregelen om de arbeidsparticipatie van iedereen te vergroten door onder andere de risico’s voor de werkgever te beperken. Nadeel is dat elke doelgroep een eigen regeling kent. Voor werkgevers wordt het hele stelsel hierdoor ondoorzichtig.

Zo kent iedereen de Participatiewet, al was het maar vanwege de quotumheffing. Mick Netiv van Robidus heeft moeite met de eenzijdigheid van de Participatiewet. Ook mensen met een WGA-uitkering, oudere werklozen of voortijdige schoolverlaters komen moeilijk aan het werk. Bedrijven lijken er eerder voor te kiezen om de Banenafspraak na te komen omdat er anders sancties volgen, dan dat er andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet. Daarmee laat je dus een hele grote groep mensen liggen die ook heel goed een bijdrage kunnen leveren aan bedrijf en maatschappij.’

Werkgevers geven mensen kansen op de arbeidsmarkt vanuit hun eigen missie en visie.

Netiv ziet dat bedrijven die sowieso maatschappelijk betrokken zijn al mensen een kans geven, dus niet alleen degene die vallen onder de Participatiewet. Dat doen ze vanuit hun eigen missie/visie.’ Helaas ziet Netiv ook dat een aantal werkgevers terughoudender zijn geworden in hun aannamebeleid door de toerekening van verzuim- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. ‘Werkgevers ervaren het als oneerlijk dat zij mensen een kans geven op een arbeidsplek, maar er dan vervolgens twaalf jaar de lasten voor dragen. Ik begrijp wel dat je dan als werkgever voorzichtiger wordt.’

Klik hier voor het volledige artikel.Publicatie datum: 12 december 2016
Meer over dit artikel Mick Netiv Directeur Stel een vraag