Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Focus op herstel arbeidsongeschikten

Gelijke uitgangspunten voor de premiebepaling van de publieke én private WGA-verzekering is nagenoeg een feit. De Tweede Kamer heeft namelijk ingestemd met het wetsvoorstel Verbetering hybride WGA-markt. De kwaliteit van de risicobeheersing wordt hiermee weer bepalend voor de financieringskeuze. Dit komt de re-integratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten ten goede, wat voordeel oplevert voor werkgever én werknemer.

Werkgevers betalen indirect 10 jaar lang de WGA-uitkeringen aan hun (voormalig) werknemers. Na jaren van verplichte verzekering via UWV kunnen werkgevers sinds 2007 ook kiezen voor een private verzekeraar (het zogenaamde WGA-eigenrisicodragerschap). Deze keuzevrijheid leidde tot veel uitstappers bij UWV: In 2013 was ruim 50% van de totale Nederlandse loonsom WGA-verzekerd via een private verzekeraar. In 2014 kwam voor het eerst een maas in de wet naar buiten: terugstap naar UWV bleek te kunnen tegen een minimumpremie, ook al had je als werkgever veel WGA-uitkeringsgerechtigden (dus hoge kosten!) in de boeken. Een groot financieel voordeel. Alhoewel het een korte termijn premievoordeel bleek te zijn, stapten veel werkgevers toch terug naar UWV. De bij de private partij ingezette re-integratie activiteiten van WGA’ers stopten abrupt.

Daarnaast was het WGA-eigenrisicodragerschap voor de bij UWV achtergebleven werkgevers bijna onmogelijk geworden. Doordat de lopende WGA-risico’s direct overgingen bij de overstap naar het eigenrisicodragerschap, was er een enorme instapdrempel ontstaan. Werkgevers die graag aan re-integratie wilden werken zaten vast aan UWV.
Het hybride stelsel bleek niet meer te werken met stagnerende re-integratie als onwenselijk gevolg voor de betrokken werknemer én voor de maatschappij als geheel. Reparatie van de wet was derhalve noodzakelijk.

Veranderingen WGA-markt

Vanaf 2017 verandert de WGA-markt waardoor werkgevers nu al actie moeten ondernemen:
  • De publieke Whk-premie wordt gebaseerd op het werkelijke actuele risicoprofiel van de werkgever. Terugstap naar UWV tegen een standaard minimumpremie is daarmee verleden tijd geworden.
  • De financiering en re-integratie verantwoordelijkheid blijft bij de verzekeraar waar de “schade” is ontstaan. Lopende WGA-risico’s blijven bij UWV achter, waardoor werkgevers zonder inloopkosten WGA-eigenrisicodrager kunnen worden. 
  • De WGA-risico’s voor flexwerkers die ziek uit dienst zijn gegaan én voor medewerkers in vaste dienst worden samengevoegd tot één risico met dus ook één financieringsvorm/verzekering.

Focus op re-integratie

Optimale arbeidsparticipatie is het belangrijkste uitgangspunt voor alle aanpassingen. De focus wordt gelegd op re-integratie van de WGA-uitkeringsgerechtigde. Een kortere WGA-uitkeringsduur is immers voor alle betrokkenen het beste. Werkgevers zullen dan ook kiezen voor de financieringspartij die het beste in staat is om de WGA-risico’s te verlagen.

Integrale WGA-aanpak

Verlagen van uw arbeidsongeschiktheidskosten is meer dan een financieringskeuze. Een financieringsvorm is alleen effectief als deze wordt gecombineerd met preventief gezondheidsmanagement, gedegen casemanagement en optimale benutting van SV-regelingen.

Download onze whitepaper voor meer informatie over de WGA:

Publicatie datum: 22 maart 2016
Meer over dit artikel Tanno Lith Manager Risk Consultancy Stel een vraag