Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Drie tips inzake Participatiewet

Efficiënt omgaan met de doelgroep benadering

Het zijn er al veel, maar het moeten er nog meer worden: bedrijven die mensen met een beperking een kans geven. Tenminste dat is het doel van de staatssecretaris. Het bedrijfsleven lijkt een andere mening te hebben.

Uit onderzoek van Berenschot blijkt dat 47% van de Nederlandse bedrijven nog geen maatregelen getroffen heeft om extra banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Volgens Mick Netiv van Robidus is dat jammer. “Enerzijds is deze Participatiewet een positief initiatief, vooral omdat er op deze wijze aandacht komt voor de arbeidskansen van mensen met een beperking. Maar als ik een kanttekening mag plaatsen: er zijn zoveel doelgroepen, die van de Participatiewet is bijvoorbeeld anders dan die van de banenafspraak. Dan zien werkgevers door de bomen het bos niet meer. Door het simpeler maken van de wetgeving, ontstaat er ook een groter draagvlak.”

Drie tips om efficiënt om te gaan met de doelgroep benadering:

Tip 1: Onderzoek de status van uw gehele personeelsbestand

Niet bij iedereen is een lichamelijke of verstandelijke beperking duidelijk zichtbaar. Begin dan ook met inventariseren van uw huidig personeelsbestand. Welke mensen hebben een WIA uitkering (gehad), of een Wajong uitkering? Maak zo de status van al uw medewerkers inzichtelijk.

Tip 2: Inventariseer of werknemers een arbeidsbeperking hebben

U kunt bij het UWV aanvragen welke medewerker en/of sollicitanten onder de banenafspraak vallen. Dit doet u door het formulier ‘aanvraag gegevens uit doelgroepregister’ in te vullen en aan UWV te verzenden. Met een juiste registratie en administratie kunt ook uw quotumbeschikking eenvoudig toetsen.

Tip 3: Benut de verschillende faciliteiten en subsidies

Wanneer u een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt of heeft, staan er verschillende faciliteiten tot uw beschikking. UWV en de gemeente zorgen voor begeleiding/coaching van arbeidsbeperkten, ook een proefplaatsing is mogelijk. Wanneer aanpassing van de werkplek nodig is, kunt u beroep doen op verschillende werkvoorzieningen. Voor medewerkers die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen, kunt u via de gemeente loonkostensubsidie aanvragen. De no-riskpolis is in het leven geroepen om werkgevers tegemoet te komen indien een medewerker uit de doelgroep wegens ziekte uitvalt.

Voor meer achtergrond over dit onderwerp, download de 'whitepaper Participatiewet.'

 

Publicatie datum: 10 november 2015