Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Regel die subsidie

Aandachtspunten om de loonkosten in 2016 zo veel mogelijk te beperken

U ziet dagelijks hoeveel uw onderneming betaalt aan loonkosten. Niet alleen het brutoloon zelf, maar ook bijvoorbeeld premies en loondoorbetaling bij ziekte. De kans is groot dat uw onderneming kansen mist om die kosten te beperken. Er zijn namelijk heel wat interessante subsidies. Wilt u in 2016 geen geld laten liggen? Dan moet u nu al aan de slag!

De rijksoverheid wil werkgevers stimuleren om werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Een goede aanpak van subsidieaanvragen is hard nodig, want veel regelingen worden niet optimaal benut. Wilt u voorkomen dat dit ook voor uw onderneming geldt, dan moet u weten welke subsidieregelingen interessant kunnen zijn:

  • No-riskpolis: deze regeling compenseert (deels) de kosten van loondoorbetaling bij ziekte d.m.v. een ZW-uitkering. Deze regeling gold al voor arbeidsgehandicapten, sinds 2015 geldt de polis voor álle werknemers die vallen onder de banenafspraak
  • Mobiliteitsbonussen: met deze premiekortingen wil de overheid werkgevers verleiden om bepaalde groepen kwetsbare werkzoekenden een baan te bieden.
  • Scholingsvoucher en subsidieregeling praktijkleren (SPL): deze regelingen zijn in het leven geroepen om scholing van werknemers en het aanbieden praktijkplaatsen te stimuleren.

Subsidies aanvragen gaat niet vanzelf. U moet echt in actie komen. Om alle regelingen optimaal te benutten heeft uw onderneming een integraal beleid nodig waarbij alle stappen op elkaar zijn afgestemd. Kennis van alle relevante wet- en regelgeving is essentieel, deze is complex en verandert geregeld. Daarnaast dient u inzicht te hebben in het personeelsbestand. Wanneer u niet voldoende mankracht en kennis hiervoor in huis heeft kan Robidus u ondersteuning bieden.

Bron: SalarisRendement, november 2015

Benieuwd naar het volledige artikel? Lees hier verder.

 Publicatie datum: 3 november 2015
Meer over dit artikel René Hoogeveen Specialist SV-regelingen Stel een vraag