Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Vier tips in het kader van de Participatiewet

Gelijke kansen voor iedereen

Na de Participatiewet en het sociaal akkoord is ook de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (BQA) aangenomen. Het doel van de wet is om meer mensen aan het werk te krijgen, met name mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Vier tips om hier nu al op te anticiperen.

Tip 1: Pas de wervingsprocedure aan

U hoeft geen nieuwe banen te creëren. Maar komt er als gevolg van natuurlijk verloop een functie vrij, bekijk dan of u die wellicht kunt laten invullen door iemand uit de doelgroep.

Tip 2: Vraag de status op via UWV

Via het doelgroepregister kunt u nagaan of uw medewerkers onder de banenafspraak vallen.

Tip 3: Houd zelf vinger aan de pols

Het is belangrijk constant regie en inzicht te houden op het personeelsbestand. U kunt de benodigde gegevens via UWV opvragen of het zelf bij medewerkers uitvragen.

Tip 4: Benut de verschillende faciliteiten en subsidies

Wanneer u een arbeidsgehandicapte of –beperkte medewerker in dienst neemt of heeft, staan er verschillende faciliteiten tot uw beschikking zoals begeleiding/coaching, loonkostensubsidie en de no-riskpolis.

Tot slot

Indien u 25 of meer medewerkers in dienst heeft, is het verstandig zo spoedig mogelijk in kaart te brengen of u voldoet aan de banenafspraak. Het aanstellen van mensen uit de doelgroep brengt niet alleen verplichtingen, maar ook voordelen met zich mee. U verrijkt uw personeelsbestand, kunt beroep doen op diverse faciliteiten en u levert een bijdrage aan een belangrijk maatschappelijk thema.

Benieuwd naar het volledige artikel? Klik hier. Voor meer achtergrond over dit onderwerp, download de 'whitepaper Participatiewet.'

Publicatie datum: 13 april 2015