Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Bied werk op maat

Financiële stimuleringsmaatregelen Participatiewet

Werkgevers moeten banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Tegenover deze maatschappelijk verplichting staan diverse hulpmiddelen en financiële instrumenten om werkgevers te ondersteunen.

In 2026 moeten er volgens de banenafspraak 125.000 extra banen voor arbeidsbeperkten zijn gecreëerd. Geen eenvoudige taak. Het is zaak om eerst goed in kaart te brengen welke mensen met een arbeidsbeperking al in uw organisatie werken. Hiervoor is het doelgroepenregister ontworpen. In dit register zijn alle mensen opgenomen die vallen onder het wetsvoorstel Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Compensatie

De diverse regelingen en instrumenten kunnen u helpen om passende functies te creëren of het financiële risico te beperken. De loonkostensubsidie is een belangrijk instrument dat gemeenten aanbieden. Ook bieden UWV en alle gemeenten vanaf 2016 een basispakket met drie regelingen:

  • De no-­riskpolis betekent dat uw werkgever voor een werknemer die ziek wordt, ter compensatie van de kosten van loondoorbetaling een Ziektewetuitkering ontvangt. Bovendien worden de eventuele WGA-­ en ZW-­ flex­- uitkering van deze werknemer niet aan uw werkgever toegerekend. 
  • De mobiliteitsbonus bestaat op dit moment uit een premiekorting die de werkgever mag toepassen voor arbeidsgehandicapten. Deze bonus krijgt een nieuwe vorm, maar hoe die er precies komt uit te zien, staat nog niet vast.
  • Om de werknemer te begeleiden bij zijn nieuwe baan, kunt u een jobcoach inschakelen. De kosten hiervoor worden binnen bepaalde grenzen vergoed door UWV of de gemeente.

Bron: Arbo Rendement, april 2015

Benieuwd naar het volledige artikel? Klik dan hier.

Publicatie datum: 14 april 2015