Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Werk maken van de WW

Werkzoekende aan lot overgelaten.

Ondanks wettelijke verplichtingen gebeurt er door organisaties in de sector overheid veel te weinig om mensen die in de WW belanden te helpen aan nieuw werk. Werkgevers zien de WW-uitkeringen als een onvermijdelijke kostenpost.

Middels het eigenrisicodragen voor de WW ligt de verantwoordelijkheid voor de WW-instroom nadrukkelijk bij de overheidswerkgever. Daarbij gaat het niet alleen om de financiële lasten van de WW-uitkeringen. Zeker zo belangrijk zijn de inspanningen die nodig zijn om ex-werknemers zo snel mogelijk aan het werk te helpen.

Re-integratie begeleiden

De werkgever moet zorgdragen voor begeleiding bij de re-integratie van de werkzoekende en zich samen met de ex-werknemer inspannen om de WW-duur te verkorten. De werkgever heeft hierbij een tweeledige taak heeft. Hij moet ex-werknemers ondersteunen bij hun re-integratie én erop toezien dat zij zelf hun best doen om aan de slag te komen.

Cultuur

Veel werkgevers vinden het lastig om ex-werknemers aan te spreken op hun verplichtingen. Toch is dit een cruciaal onderdeel van het re-integratiebeleid. Consequent controleren op de re-integratie-inspanningen én via UWV sancties opleggen als ze die inspanningen niet leveren, kunnen het verschil maken tussen succes en falen. Voor de werkgever en de voormalig werknemer.

Bron: VNG magazine, februari 2015

Benieuwd naar het volledige artikel? Kijk dan hier.

Publicatie datum: 19 februari 2015
Meer over dit artikel Mick Netiv Algemeen directeur Stel een vraag