Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Nieuws

5 stellingen over de compensatie transitievergoeding

Vergeet u de deadline van 30 september niet?

Werkgevers kunnen sinds dit jaar de compensatie transitievergoeding aanvragen bij UWV. De compensatie geldt voor structurele gevallen, maar is ook aan te vragen met terugwerkende kracht. Voor alle vergoedingen die zijn betaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 kunt u de compensatie aanvragen. Heeft u hier nog geen gebruik van gemaakt? Doe dit dan voor de deadline van 30 september 2020.

Compensatie transitievergoeding in het kort 

Bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een medewerker kan een werkgever gehouden zijn aan de betaling van een transitievergoeding. De werkgever is deze vergoeding altijd verschuldigd, ook als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid. Het betalen van een transitievergoeding aan een medewerker die langdurig arbeidsongeschikt is geweest, wordt vaak als onrechtvaardig ervaren. Een werkgever betaalt namelijk twee jaar het loon door en maakt kosten voor de re-integratie van de medewerker. Om werkgevers te compenseren is de compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid in het leven geroepen.

5 stellingen over de compensatie transitievergoeding

We hebben vijf belangrijke stellingen over de compensatie transitievergoeding (met terugwerkende kracht) op een rij gezet. Zo komt u tijdens de aanvraag niet voor verrassingen te staan.

“Als werkgever heb ik altijd het recht op de compensatie transitievergoeding.” 

Niet waar: Voor de aanvraag van de compensatie gelden drie hoofdregels: de beëindiging van het dienstverband was wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, het van rechtswege eindigen van het dienstverband was omdat de medewerker op dat moment wegens ziekte niet in staat was de arbeid te verrichten en de werkgever heeft een transitievergoeding uitbetaald aan de betreffende medewerker. Overige uitzonderingen daargelaten.

“De betaalde transitievergoeding is het uitgangspunt voor het compensatiebedrag.” 

Waar: De transitievergoeding is het uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de compensatie. Daarnaast geldt dat de compensatie niet meer bedraagt dan de hoogte van de transitievergoeding waarop de medewerker recht zou hebben gehad na het doorlopen van de wachttijd.

“Werkgevers hebben enkel de arbeidsovereenkomst en een bewijs van betaling nodig om de aanvraag in te dienen bij UWV.” 

Niet waar: Voor de aanvraag van de compensatie transitievergoeding heeft u het volgende nodig: De arbeidsovereenkomst of in ieder geval een document waarop de begindatum van de arbeidsovereenkomst staat, bijvoorbeeld een loonstrook; bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst waaruit blijkt dat de medewerker ziek uit dienst is gegaan; diverse loonstroken; gegevens die gebruikt zijn voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding en een bewijs van betaling van de transitievergoeding.

“Werkgevers hebben één kans om de compensatie juist aan te vragen.” 

Niet waar: Indien UWV een incomplete aanvraag ontvangt, krijgt u als werkgever de mogelijkheid om de gegevens alsnog aan te vullen. Voor oude gevallen (terugwerkende kracht) wordt een termijn van 28 dagen gehanteerd.

“UWV heeft 6 maanden de tijd om een beschikking af te geven.” 

Waar: UWV heeft voor oude gevallen (terugwerkende kracht) 6 maanden de tijd om een beschikking af te geven. De verlengde beslistermijn geldt niet alleen in situaties waarin de arbeidsovereenkomst is beëindigd en een vergoeding is betaald voor 1 april 2020, maar ook in situaties waarin het opzegverbod is verstreken voor 1 april 2020 en de formele beëindiging en betaling van de vergoeding pas na 1 april 2020 plaatsvindt.

Meer over de compensatie transitievergoeding

Robidus biedt naast deze blog een vrijblijvende whitepaper. U kunt hem hieronder downloaden. Of luister de podcast: Wat Werkt. In de aflevering over de compensatie transitievergoeding spreken met Daniëlle Thijssen, consultant bij Robidus en expert op het gebied van wet- en regelgeving rondom sociale zekerheid.

WILT U MEER INFORMATIE? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

Compensatie transitievergoeding

Wat vindt u in deze whitepaper?​

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.