Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

ZW-eigenrisicodragerschap

Sturen op herstel met oog voor de individuele situatie

De Ziektewet bevat maatregelen voor werkgevers en werknemers om het ziekteverzuim en de WIA instroom onder flexwerkers terug te dringen. Een werkgever betaalt de uitkeringskosten voor elke medewerker die ziek uit dienst gaat. Van de voormalig werknemer wordt verwacht dat hij er alles aan doet om zo snel mogelijk aan het werk te gaan.

Werkgevers dienen hun ex-werknemers hierbij te ondersteunen. Maar effectief casemanagement is al lastig voor een medewerker die nog in dienst is, dus zeker voor medewerkers die uit beeld zijn, zoals ZW-uitkeringsgerechtigden. En bij deze groep blijkt goede begeleiding bijna onmogelijk. Ervaring leert echter, dat met goede verzuimbegeleiding (ex-)medewerkers sneller aan het werk gaan, waardoor uw verzuim en WGA-kosten beheersbaar blijven.

Als ZW-eigenrisicodrager heeft u direct invloed op de re-integratie inspanningen, rekening houdend met de individuele mogelijkheden en beperkingen. Alles met het doel om te werken aan herstel, waardoor de werknemer duurzaam kan participeren op de arbeidsmarkt. 

Facts & Figures

  • Nederland kent 90.000 ZW-uitkeringsgerechtigden .
  • 55% WIA-instroom vanuit vangnetsituatie.
  • Instroom WIA vanuit vangnet stijgt jaarlijks met 10%.

Waarom Robidus voor de uitvoering van het ZW-ERD?

  • Uit Robidus Poortcontrole blijkt dat 1/3 van de ZW-uitkeringen niet toerekenbaar is aan de werkgever.
  • Robidus verzorgt de ZW-uitvoering voor een derde van de privaat verzekerde loonsom.
  • Wij verlagen de ZW-uitkeringsduur door met persoonlijk casemanagement te focussen op herstel zonder het menselijk aspect uit het oog te verliezen.
Deel deze pagina
Meer weten? Dorine van Os Service Delivery Manager STEL EEN VRAAG
DOWNLOAD WHITEPAPER
Lees het MVO-beleid van Robidus