Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Grip op verzuimkosten

Integrale verzuimaanpak is cruciaal

Nergens in Europa zijn de (financiële) verplichtingen die de overheid oplegt bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zo groot als in Nederland. Verantwoordelijkheden komen vaker bij de werkgever en werknemer te liggen. En dat gaat u merken in de portemonnee. Het beheersen van uitval is dan ook van groot belang voor u en voor uw medewerkers. 

Als werkgever heeft u tot op zekere hoogte invloed op de verzuimkosten. Op medewerkersniveau hebben gezondheidsmanagement, casemanagement en arbeidsmobiliteit invloed op het welbevinden en de gezondheid van het personeel. Op organisatorisch niveau kunt u de kosten beheersen door middel van goede risicoanalyses, effectieve inzet van externe partijen - zoals artsen en psychologen - en met een goed doordacht WIA-beleid.

Facts & figures

  • Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage in Nederland is 3,7 procent, maar verschilt per sector.
  • Jaarlijks worden er circa 30.000 werknemers arbeidsongeschikt verklaard.
  • Een werknemer die in de WGA belandt, kost circa € 140.000.

Waarom Robidus' verzuimdienstverlening?

  • Verlagen verzuimduur en verzuimfrequentie.
  • Optimale benutting van onder andere vangnetregelingen en no-risk polis beperken de verzuimkosten.        
  • Met slimme co-financieringstrajecten optimaliseren we de inzetbaarheid van de werknemer. 


Meer leren over verzuim? Download onze whitepaper en wij praten u bij. 

Deel deze pagina
Meer weten? Willeke Eskes Specialist verzuim STEL EEN VRAAG
DOWNLOAD WHITEPAPER