Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Controle Whk-premie

Betaal niet teveel premie

Jaarlijks ontvangt elke werkgever een zogenaamde beschikking Loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk-beschikking) van de Belastingdienst. Controle van deze beschikking kan u veel geld opleveren.

Op uw beschikking staan twee premies vermeld:

  1. WGA premie (WGA-vast en WGA-flex)
  2. ZW-premie

Naast bovengenoemde rekenpercentages vermeldt de beschikking ook het totale bedrag aan ZW- en WGA-uitkeringen dat aan oud-medewerkers van uw onderneming is betaald. Om dit bedrag te kunnen controleren kunt u bij UWV opvragen om welke werknemers het precies gaat.

Wat gaat er vaak mis?

In de praktijk blijkt de Whk-beschikking niet altijd juist te zijn. Oorzaken daarvan zijn bijvoorbeeld:

  • De kosten van een arbeidsongeschikte of zieke werknemer worden toegerekend aan een werkgever waar de werknemer niet ziek is geweest of zelfs niet in dienst was.
  • Een uitkering wordt ten onrechte aan een werkgever toegerekend doordat een uitsluitingsgrond van toepassing is, zoals een no-risk status.
  • De organisatie is ingedeeld in verkeerde sector.
  • Bij de premiebepaling is geen rekening gehouden met het eigenrisicodragerschap.
  • De premie is gebaseerd op een onjuiste loonsom.