Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Werkgevers uit de zorg aan het woord

Diverse ervaringen van zorg organisaties met de Robidus dienstverlening

Het moet meer met minder in de zorg! Vergrijzing, bezuinigingen en personeelstekorten hebben grote invloed op deze sector. Daarnaast stijgt de vraag naar zorg en neemt de zwaarte van de verleende zorg toe.

Een aantal werkgevers vertelt hoe zij grip kregen op stijgende personeelslasten, uitvalrisico's, veranderende sociale wetgeving en strengere handhaving van de regelgeving.

Stichting ZINN

'Met behulp van HRControlNet en de ondersteuning van de consultant, krijgen we samen meer dan 90% van de subsidiemiddelen en geldstromen binnen.' 

Lees de case
Sanquin

Topinstituut op het terrein van bloedvoorziening en -onderzoek Sanquin: 'Je moet niet overal zelf expertise over opbouwen'

Lees het interview
Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis gevestigd in Groningen: ‘Het verzuimcijfer zegt alles over de vitaliteit van je organisatie’ 

Lees het interview
Pro Persona

Instelling voor geestelijke gezondheidszorg Pro Persona: 'Uitbesteden van secundaire HR processen scheelt ons miljoen euro per jaar.'

Lees het interview
Noordwest Ziekenhuisgroep

De Alkmaarse Noordwest Ziekenhuisgroep 'Op deze manier heb ik de handen vrij om me op mijn kerntaken te richten'.

Lees het interview
Careyn

Organisatie voor thuiszorg, verpleging en verzorging Careyn: 'Wij willen zoveel mogelijk de regie voeren over WGA en Ziektewet.'

Lees de case
Leger des Heils

Charitatieve instelling voor onder andere welzijnszorg het Leger des Heils: 'Robidus helpt ons de weg te vinden in het woud van subsidies.'

Lees het interview