Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

ZW Manager

Inzicht in het ZW eigenrisicodragerschap

De online applicatie ZW Manager biedt u inzicht in de uitvoering van het ZW-eigenrisicodragerschap door het Robidus ZW Service Center. Zowel het re-integratiedossier als de ontwikkeling van de verzuimduur worden overzichtelijk gepresenteerd.

De ZW Manager biedt u inzicht in het verloop van het ziekteverzuim en de re-integratie activiteiten. Zo kunt u de vorderingen van het ZW Service Center op de voet volgen.

Hoe werkt de ZW Manager?

Middels het online re-integratie dossier van de individuele ZW-gerechtigde kunt u eenvoudig inzien welke stappen zijn ondernomen richting herstel en wat de huidige status is. Ook het verplichte Poortwachter dossier maakt onderdeel uit van de ZW Manager. Vanzelfsprekend is de informatie beperkt tot alle procesmatige- en administratieve stappen, medische gegevens ontbreken volledig.

De dashboards bevatten overzichtelijke grafieken van de ontwikkeling van de gemiddelde ZW-uitkeringsduur en de periodieke in- en uitstroom in de Ziektewet. Hiermee heeft u een praktisch sturingsinstrument in handen.

Wat levert de ZW Manager u op?

  • Inzicht in de re-integratie van de ex-werknemer.
  • Compliant Poortwachter administratie.
  • Grafische weergave van de ontwikkeling van de verzuimduur.


Inzicht in ZW kosten