Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Visie Robidus

Perspectief op arbeid biedt grip op arbeidskosten

Maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. De huidige markt vereist flexibele organisaties met medewerkers die productief zijn, zich ontwikkelen en daardoor inzetbaar blijven. Het is de verantwoordelijkheid van de medewerker om het persoonlijke arbeidsperspectief te bewaken. Maar het is de taak van de werkgever om dit te motiveren en faciliteren, om zo grip te houden op de arbeidskosten.

Perspectief op arbeid

De participatiemaatschappij streeft naar maximale arbeidsparticipatie. Duurzame inzetbaarheid is daarom vaak een belangrijke pijler in het HR-beleid. Dat betekent dat u aandacht moet schenken aan het welzijn, de inzetbaarheid en re-integratie van uw (ex-)werknemers.

Grip op kosten

Werkgevers krijgen steeds meer de rekening gepresenteerd van personeel dat niet optimaal inzetbaar is, zoals ziek en arbeidsongeschikt (voormalig) personeel. Perspectief op arbeid leidt tot een hogere arbeidsparticipatie en dat zorgt weer voor een hogere betrokkenheid, verbeterde productiviteit en een lagere uitval van werknemers. Het uiteindelijke resultaat: beheersing van de arbeidskosten.

Dienstverlening Robidus

Robidus ondersteunt grote werkgevers bij het structureel verlagen van de arbeidskosten. Enerzijds door preventief beleid, vergroten van de inzetbaarheid en de reductie van verzuim- en arbeidsongeschiktheidskosten. Anderzijds door benutten van wet- en regelgeving om – in combinatie met de best passende financieringsvorm – de risico’s te beperken.

MEER WETEN? VRAAG HET ONZE SPECIALIST
Robert Wondaal Commercieel directeur NEEM CONTACT OP