Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Ziektewet

Werken aan herstel van werknemers ziek-uit-dienst

Een werkgever is financieel verantwoordelijk voor de Ziektewet uitkering van de werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan. Daarnaast is hij, in het kader van de Wet verbetering Poortwachter, verplicht de ex-werknemer te stimuleren en ondersteunen bij zijn re-integratie op de arbeidsmarkt.

Deze twee verplichtingen kan de werkgever onderbrengen bij UWV (tegen betaling van een gedifferentieerde premie) of zelf verzorgen. Dit laatste noemen we het ZW eigenrisicodragerschap. De eigenrisicodrager betaalt de ZW-uitkeringen en begeleidt de ex-werknemer bij zijn re-integratie.

Robidus vindt dat elke werknemer recht heeft op goede re-integratiebegeleiding met oog voor de individuele situatie. In de praktijk blijkt het lastig om ex-werknemers te begeleiden bij hun re-integratie. Daarom neemt Robidus dat over van de werkgever.

VRAAG HET ONZE SPECIALIST
Dorine van Os Specialist Ziektewet CONTACT
DOWNLOAD WHITEPAPER ZW

Ziektewet uitvoering is meer dan het opvolgen van Poortwachter verplichtingen

Specifiek casemanagement, gericht op de individuele situatie, is beter voor de werkgever én voor de werknemer. 

Poortcontrole verlaagt de kosten
Gemiddeld is 1/3 van de ZW-uitkeringen niet toerekenbaar aan de werkgever. Check goed of er een vangnetregeling of een no-risk situatie van toepassing is.
Casemanagement met respect
Soms heeft een werknemer iets meer tijd nodig om op adem te komen of is er behoefte aan specifieke begeleiding. Casemanagement met oog voor de persoonlijke situatie dus.
Voorkomen uitval
Preventie, gezondheidsmanagement en andere maatregelen voorkomen uitval. Verhogen van inzetbaarheid is het meest effectieve middel om uw ZW- en WGA-flex kosten te verlagen.
NEEM CONTACT OP

Wat maakt de Ziektewet complex?

Strenge administratieve eisen
Werkgevers zijn verplicht een aparte administratie te voeren, naast de personeelsadministratie van medewerkers in actieve dienst.
Routine is lastig op te bouwen
Bij de gemiddelde werkgever gaan slechts een paar medewerkers per jaar ziek uit dienst. Terwijl de regelgeving wel continu veranderd.
Medewerker is uit dienst
De ZW-uitkeringsgerechtigde is niet meer werkzaam bij de werkgever. Dit maakt een goede begeleiding lastig.

Ziektewet dienstverlening Robidus

Vooronderzoek

ZW onderzoek

Robidus vergelijkt publieke en private financiering van het ZW-risico.

 • Vergelijking financieringsopties
 • Analyse van de administratieve vereisten en uitvoeringsconsequenties
 • Concrete aanbevelingen voor de re-integratiebegeleiding

Uitvoering

De werkgevers die eigenrisicodragers zijn kunnen hun wettelijke verplichtingen overdragen aan Robidus.

ZW Service Center

Robidus verzorgt namens u de administratie en re-integratiebegeleiding van werknemers die ziek uit dienst gaan.

 • Effectieve poortcontrole
 • Optimale benutting vangnetregelingen
 • Interventies om re-integratie duurzaam te laten zijn

Robidus ZW Service Center

Werkgevers geven de volgende redenen om te kiezen voor uitbesteding aan Robidus:
 • HR kan zich focussen op werknemers in actieve dienst
 • Voldoen aan de Poortwachter verplichtingen
 • Voorkomen loonsancties
 • Beperken WGA-instroom
 • ISO27001 en ISAE3402 certificering
DOWNLOAD WHITEPAPER ZW
VRAAG HET DE SPECIALIST Wilt u effectief en efficiënt omgaan met uw Ziektewet-risico.
Dorine van Os Specialist Ziektewet NEEM CONTACT OP