Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Verzuim

Specialistisch casemanagement verlaagt verzuimkosten

Nederlandse werkgevers zijn verplicht, gedurende 104 weken, tenminste 70% van het loon door te betalen aan werknemers die om medische of psychische redenen geen arbeid kunnen verrichten. Daarnaast moeten werkgevers hun werknemers stimuleren en ondersteunen bij de re-integratie. 

Met focus op inzetbaarheid, specialistisch casemanagement en andere maatregelen kunt u uw verzuimkosten verlagen.

Ziekteverzuim aanpakken: de visie van Robidus
Vragen over verzuimbeheersing?
Willeke Eskes Specialist verzuim NEEM CONTACT OP
Effectief verzuim verminderen?
DOWNLOAD WHITEPAPER

Verzuimbeheer is meer dan de vinger aan de pols houden

Specifiek casemanagement en inzet van interventies zorgen voor duurzame re-integratie. Hierdoor kan de werknemer weer participeren op de arbeidsmarkt en wordt instroom in de WIA voorkomen.

Integrale aanpak verlaagt de kosten

De wetgever heeft uw financiële risico's voor bepaalde doelgroepen beperkt door het introduceren van vangnetregelingen bij ziekte. Benut deze!

Invulling goed werkgeverschap

Zieke werknemers hebben behoefte aan een goede medische specialist, maar ook aan goede begeleiding vanuit de werkgever met oog voor hun individuele situatie.

Focus

De ziekteverzuimbegeleiding van werknemers vergt focus en expertise, zeker als de verzuimoorzaken werkgerelateerd zijn. Een onafhankelijke specialist is dan cruciaal om het herstel te bevorderen.

Effectief verzuim verminderen

Werkgevers krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden als het gaat om sociale zekerheid. Met een preventief verzuimbeleid legt u de focus op het voorkómen van uitval.

Lees meer over ziekteverzuim voorkomen en verminderen in onze whitepaper en ontdek de drie tips voor een gezond personeelsbestand.

DOWNLOAD WHITEPAPER

Wat maakt verzuimbeheer complex?

Een medewerker met de griep is een simpele casus. Bij langdurig verzuim krijgt u echter vaak te maken met complexe situaties die diep ingrijpen op het dagelijks leven van uw werknemer.  

Juiste moment

Gezondheidspreventie, inzetten van interventies, juiste begeleiding zijn allemaal factoren die uw verzuimkosten beperken mits u ze op het juiste moment op de juiste manier inzet.
 

Langdurig verzuim heeft geen focus

Langdurig verzuim is complex, zowel op medisch terrein als in de begeleiding. Dat laatste moet tevens vaak gecombineerd worden met andere (management)taken.

Veel betrokken partijen

Naast de behandelend artsen zijn er veel partijen (in)direct betrokken bij de zieke werknemer. Dit maakt het geheel tot een complex speelveld, waarin de regierol belangrijk is. Wie pakt deze rol op?

De verzuim dienstverlening van Robidus

Vooronderzoek

Robidus analyseert hoe uw organisatie omgaat met het verzuim ten opzichte van de benchmark.

Verzuim-onderzoek
 • Cijfermatige vergelijking van uw organisatie met de best practices van Robidus.
 • Inzicht in de directe en indirecte verzuimkosten.
 • Concrete aanbevelingen om het verzuim beter te beheersen.

Uitvoering

Afhankelijk van de in uw organisatie aanwezige kennis en capaciteit kiest u de uitvoering die bij u past. 

Verzuimconsultancy

De verzuimadministratie en re-integratiebegeleiding doet u zelf met hulp van de Robidus verzuimconsultant.

 • Effectieve verzuimaanpak
 • Compliant administratie
 • Praktische ondersteuning waar nodig
Verzuim Service Center

Robidus verzorgt namens u de verzuimadministratie. Tevens nemen wij, met behulp van gespecialiseerde partners, de re-integratiebegeleiding van u over.

 • Compliant naleving Poortwachter verplichtingen
 • Focus op duurzame re-integratie
 • Inzet leidinggevende als caremanager

Robidus Verzuim Service Center

Waarom werkgevers kiezen voor het Verzuim Service Center
 • Leidinggevende kan zich focussen op de rol van caremanager
 • Voldoen aan alle Poortwachter verplichtingen
 • Voorkomen loonsancties
 • Focus op duurzame re-integratie, zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen
 • ISO27001 en ISAE3402 certificering
 • HR kan zich toeleggen op haar kerntaken: instroom, doorstroom en uitstroom


LEES ONZE KLANTVERHALEN
Marco Gramser, hoofd Personeelszaken bij CSU:

"Met het nieuwe beleid daalde ons ziekteverzuim in vijf jaar tijd naar 3,9 procent; ruim onder het branchegemiddelde van circa 7 procent."

BEKIJK DE CASE