Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Verzuim

Beheersing is in belang van werknemer én werkgever

Nederlandse werkgevers zijn verplicht, gedurende 104 weken, tenminste 70% van het loon door te betalen aan werknemers die om medische of psychische redenen geen arbeid kunnen verrichten. Daarnaast moeten werkgevers hun werknemers stimuleren en ondersteunen bij de re-integratie. Met een verzuimadministratie moet de werkgever aantonen dat hij zijn plichten nakomt.

Met focus op inzetbaarheid, specialistisch casemanagement en andere maatregelen kunt u uw verzuimkosten verlagen.

Visie Robidus op verzuim
 • Scheiden kort en lang verzuim
 • Begeleiding door gespecialiseerde casemanagers
 • Leidinggevende focust op persoonlijke aandacht (caremanagement)
 • Interventies dragen bij aan duurzame re-integratie
 • Integrale aanpak is cruciaal omdat verzuim slechts één onderdeel van sociale zekerheid omvat
MEER INFORMATIE?
Willeke Eskes Specialist verzuim NEEM CONTACT OP

In samenwerking met HR Praktijk is er een onderzoek onder 139 HR-professionals gedaan over verzuim en duurzame inzetbaarheid.

DOWNLOAD HET RAPPORT

Verzuim beheersen is meer dan de vinger aan de pols houden

Specifiek casemanagement en inzet van interventies zorgen voor duurzame re-integratie. Hierdoor kan de werknemer weer participeren op de arbeidsmarkt en wordt instroom in de WIA voorkomen.

Integrale aanpak verlaagt de kosten

De wetgever heeft uw financiële risico's voor bepaalde doelgroepen beperkt door het introduceren van vangnetregelingen bij ziekte. Benut deze!

Invulling goed werkgeverschap
Zieke werknemers hebben behoefte aan een goede medische specialist, maar ook aan goede begeleiding vanuit de werkgever met oog voor hun individuele situatie.
Focus
Begeleiden van verzuimende werknemers vergt focus en expertise, zeker als de verzuimoorzaken werkgerelateerd zijn. Een onafhankelijke specialist is dan cruciaal om het herstel te bevorderen.
NEEM CONTACT OP

Wat maakt Verzuim zo complex?

Een medewerker met griep is een simpele casus. Echter bij langdurig verzuim krijgt u vaak te maken met complexe situaties die diep ingrijpen op het dagelijks leven van uw werknemer.  
Juiste moment
Gezondheidspreventie, inzetten van interventies, juiste begeleiding zijn allemaal factoren die uw verzuimkosten beperken mits u ze op het juiste moment op de juiste manier inzet.
 
Langdurig verzuim heeft geen focus
Langdurig verzuim is complex, zowel op medisch terrein als in de begeleiding. Dat laatste moet tevens vaak gecombineerd worden met andere (management)taken.
Veel betrokken partijen
Naast de behandeld artsen zijn er veel partijen (in)direct betrokken bij de zieke werknemer. Dit maakt het geheel tot een complex speelveld waarin de regierol belangrijk is. Wie pakt deze rol op?

Verzuim dienstverlening Robidus

Vooronderzoek

Verzuim onderzoek

Robidus analyseert hoe uw organisatie omgaat met het verzuim ten opzichte van de benchmark.

 • Cijfermatige vergelijking van uw organisatie met best practices van Robidus.
 • Inzicht in de directe en indirecte verzuimkosten.
 • Concrete aanbevelingen om het verzuim beter te beheersen.

Uitvoering

Afhankelijk van de in uw organisatie aanwezige kennis en capaciteit kiest u de uitvoering die bij u past. 
Verzuim On Site

De verzuimadministratie en re-integratiebegeleiding doet u zelf met hulp van de Robidus verzuim consultant.

 • Effectieve verzuimaanpak
 • Compliant administratie
 • Praktische ondersteuning waar nodig
Verzuim Service Center

Robidus verzorgt namens u de verzuimadministratie. Tevens nemen wij, met behulp van gespecialiseerde partners, de re-integratiebegeleiding van u over.

 • Compliant naleving Poortwachter verplichtingen
 • Focus op duurzame re-integratie
 • Inzet leidinggevende als care manager

Robidus Verzuim Service Center

Werkgevers geven de volgende redenen om te kiezen voor uitbesteding aan Robidus
 • Leidinggevende kan zich focussen op de rol van caremanager
 • Voldoen aan alle Poortwachter verplichtingen
 • Voorkomen loonsancties
 • Focus op duurzame re-integratie, zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen
 • ISO27001 en ISAE3402 certificering
 • HR kan zich toeleggen op haar kerntaken: instroom, doorstroom en uitstroom
DOWNLOAD WHITEPAPER VERZUIM