Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

WGA: IS UW KEUZE NOG STEEDS DE JUISTE?

De arbeidsmarkt is sterk veranderd. Sluit uw WGA-keuze hier nog bij aan?

Aantal WIA-uitkeringen blijft stijgen

Zonder ingrijpen zal het aantal arbeidsongeschikten toenemen. Redenen hiervoor zijn onder andere:

 • Vergrijzing arbeidsmarkt door verhoging AOW-leeftijd
 • Stijging van complex, langdurig verzuim, zoals burn-out
 • Aantal mantelzorgers onder werkenden neemt toe
 • Krapte op de arbeidsmarkt verhoogt werkdruk 

De markt heeft zich anders ontwikkeld dan verwacht

 • Drie jaar geleden is het WGA-risico uitgebreid met flexwerkers. De destijds gemaakte inschatting door private verzekeraars van het aantal flexwerker blijkt nu te hoog. Mede door de krapte op de arbeidsmarkt zijn er minder flexwerkers dan men jaren geleden inschatte.
 • De publieke premie bij UWV zal vanaf dit jaar gebaseerd worden op het werkelijke sectorrisico. 
Doe de WGA-check!
Pascal Koopman Risk consultant Ja, ik wil graag een second opinion
WGA in beeld: Ontwikkelingen en cijfers
Download de whitepaper

Houd zélf grip op uw (menselijk) kapitaal!

U heeft meer invloed dan u denkt!

Uitvoering wet- en regelgeving
 • Controleert u de WIA beoordeling op juistheid? Hoe vaak zijn uw herbeoordelingsverzoeken succesvol?
 • Benut u vangnet- en compensatieregelingen?
 • Voldoet uw administratie aan alle voorwaarden?
Re-integratie begeleiding
 • Wat doet u aan preventie van langdurende arbeidsongeschiktheid? Ondersteunt uw verzekeraar u daar financieel bij?
 • Begeleidt u gedeeltelijk arbeidsongeschikten op hun weg naar herstel?
 • Zet u (tijdig) interventies in? Maakt u gebruik van cofinanciering door de verzekeraar?

Waarom is heroverweging juist nu van belang?

Nu publiek verzekerd via UWV?
 • De UWV-premie wordt vanaf 2019 weer gebaseerd op het daadwerkelijke sectorrisico. Wat betekent dit voor uw premie?
 • Wordt er rekening gehouden met no-risk status? 
 • Hoe vaak vindt er een herbeoordeling plaats?

Nu privaat verzekerd?
 • Is het voorstel van uw huidige verzekeraar (nog steeds) het beste dat u kunt krijgen?
 • Biedt uw verzekeraar de beste re-integratiebegeleiding tegen de beste premie? En tegen de beste voorwaarden?
 • Wordt casemanagement reeds ingezet vanaf de 42e week om WIA instroom te verlagen?

Is uw WGA oplossing nog de juiste?
Pascal Koopman Risk consultant Ik wil graag een WGA-check
Wat mag u van ons verwachten?
 • Onafhankelijk WGA financieringsadvies 


 • Lagere kosten door unieke 0-12 jaar aanpak 


 • Uitvoering van uw WGA verplichtingen conform richtlijnen

WGA resultaten Robidus

Ook deze werkgevers kiezen voor Robidus