Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Disclaimer

Robidus verleent u toegang tot deze website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Robidus behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. Ondanks het feit dat Robidus zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Robidus niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Robidus garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. De materialen op de website kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Robidus. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Robidus nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Virussen

Robidus garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Robidus aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en deze Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de geplaatste materialen liggen bij Robidus. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Robidus, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.